Eiendomsmegler Lillestrøm

Ser du etter eiendomsmegler i Lillestrøm? Vi samarbeider med eiendomsmeglere og kan hjelpe deg med å finne den eiendomsmegleren som passer deg best. Lokale eiendomsmeglere er klare for hjelpe deg i dag, med verdivurdering, rådgivning og profesjonelle eiendomsmeglertjenester.

Selge bolig

Lokalkjente og dyktige eiendomsmeglere hjelper deg med salg av bolig.

Verdivurdering

Lurer du på hva din bolig er verdt? Få tilbud om uforpliktende verdivurdering.

Meglertjenester

Eiendomsmeglere bistår deg med spørsmål, rådgivning og meglertjenester.

Beste eiendomsmegler Lillestrøm

Å selge en bolig kan være en av de viktigste økonomiske beslutningene i livet. I denne prosessen spiller valget av en erfaren og kompetent eiendomsmegler en avgjørende rolle.

Å velge den beste eiendomsmegleren for ditt boligsalg er en nøkkelbeslutning som kan påvirke resultatet av transaksjonen betydelig. Vi hjelper deg med å finne og sammenligne lokale eiendomsmeglere i Lillestrøm. Fyll ut skjema og motta meglertilbud fra flere meglere.

Finn eiendomsmegler

Før du begynner salgsprosessen, er det viktig å sikre at boligen din i Lillestrøm er i god stand og ser attraktiv ut. Potensielle kjøpere blir ofte påvirket av førsteinntrykket, så en grundig rengjøring, reparasjon av småfeil og maling der det trengs kan gi en betydelig positiv effekt. En godt vedlikeholdt bolig vil appellere til flere potensielle kjøpere og kan også rettferdiggjøre en høyere pris.

 

Når du vurderer å selge boligen din, kan lokale eiendomsmeglere være den avgjørende faktoren for en vellykket transaksjon. Disse erfarne fagfolkene er ikke bare eksperter på eiendomsmarkedet i ditt område, men de kan også hjelpe deg med å gjøre boligen klar for salg på en måte som maksimerer dens appell og verdi.

Verdivurdering i Lillestrøm

Å fastsette riktig verdi på en bolig er en avgjørende faktor både for selgere og kjøpere. Den nøyaktige verdien av en bolig tar hensyn til en rekke komplekse variabler, og det er her verdivurdering kommer inn. Boligens beliggenhet er en hjørnestein i verdivurderingen. Dette handler ikke bare om geografiske koordinater, men om hva som omgir boligen. Nærhet til offentlig transport, skoler, butikker, parker og andre fasiliteter spiller en stor rolle. Solforhold, utsikt og generell tilgjengelighet er også avgjørende faktorer som kan påvirke verdien betraktelig. I Lillestrøm, med sin nærhet til Oslo og gode kommunikasjonsmuligheter, kan beliggenheten ha stor innflytelse på prisen.

Andre faktorer som tas hensyn til i verdivurdering:

 • boligens stand
 • størrelse, rom og areal
 • det lokale markedet

Finn beste megler

Stjerne megler

Fyll ut et skjema og motta flere tilbud fra lokale eiendomsmeglere i Lillestrøm.

Meglertjenester | Verdivurdering | Selge bolig | Selge leilighet | Utleie

Motta 3 tilbud fra meglere

 

Pris på eiendomsmegler i Lillestrøm

Prisen på en eiendomsmegler i Lillestrøm og Lørenskog kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert meglerens tjenester, eiendommens verdi og den valgte prismodellen. Her er en grunnleggende oversikt over hva du kan forvente i forhold til kostnader når du samarbeider med en eiendomsmegler.

Prismodeller for eiendomsmeglere i Lillestrøm

 • Provisjon: Provisjonsmodellen er en vanlig måte å betale eiendomsmeglere på. Her avtales det en prosentsats av salgssummen som megleren mottar som betaling når boligen blir solgt. Provisjonssatsen varierer, men ligger vanligvis et sted mellom 1% og 3,6% av salgssummen. Jo høyere salgssum, jo mer vil megleren motta i betaling.
 • Fastpris: Med denne modellen blir du og eiendomsmegleren i Lillestrøm enige om en fast pris for salgsoppdraget uavhengig av boligens salgssum. Dette gir deg forutsigbarhet når det gjelder kostnader, uavhengig av om boligen blir solgt til en høyere eller lavere pris enn forventet.
 • Timespris: Timesprismodellen innebærer at du og eiendomsmegleren avtaler en fast timesats basert på forventet tidsbruk. Dette kan være egnet for spesielle oppdrag der salgsprosessen er mer kompleks og krever ekstra tid og innsats.

Eiendomsmegler Lillestrøm, hva påvirker prisen?

Variablene som påvirker prisen for eiendomsmegler kan variere avhengig av flere faktorer. Her er noen av de mest sentrale variablene som kan påvirke prisen for eiendomsmeglertjenester:

 • Eiendommens Verdi: Prisen på eiendomsmeglertjenester kan ofte være proporsjonal med eiendommens verdi. Jo høyere verdien på eiendommen, desto høyere kan provisjonen være. Dette er fordi meglere ofte tar en prosentandel av salgssummen som kompensasjon.
 • Område og beliggenhet: Eiendommens beliggenhet spiller en betydelig rolle i prissettingen. I områder med høy etterspørsel og høyere boligpriser kan meglerne ta høyere priser. Populære og attraktive områder kan føre til økte tjenestepriser på grunn av økt etterspørsel.
 • Konkurranse og markedsforhold: Konkurranse blant eiendomsmeglere i et bestemt område kan påvirke prisene. Hvis det er mange meglere som konkurrerer om oppdragene, kan det føre til at prisene presses nedover. Omvendt, hvis det er færre meglere tilgjengelige, kan prisene være høyere.
 • Meglerens erfaring og omdømme: Erfaring spiller en viktig rolle i prissettingen. Velrenomerte og erfarne eiendomsmeglere kan ta høyere priser fordi de kan tilby ekspertise og pålitelighet som kan gi kundene trygghet i prosessen.
 • Oppdragets mmfang og ekstratjenester: Kompleksiteten og omfanget av oppdraget kan påvirke prisen. Hvis oppdraget innebærer mer tid, innsats eller spesielle tjenester som profesjonell boligstyling eller avansert markedsføring, kan det føre til høyere kostnader.
 • Valg av tjenester og markedspakker: Meglere tilbyr ofte ulike markedsføringspakker med forskjellige tjenester og nivåer av eksponering. Hvis du velger en mer omfattende markedsføringspakke, kan prisen være høyere.
 • Lokale økonomiske forhold: Generelle økonomiske forhold og eiendomsmarkedets helse i området kan også påvirke prisingen. I perioder med høy etterspørsel og stigende boligpriser kan meglertjenester være høyere.

 

Hva koster det å selge bolig i Lillestrøm

I Lillestrøm ligger kvadratmeterprisen for boliger per desember 2023 på omtrent 55 969 kroner. Denne prisen er et viktig utgangspunkt for selgere, da det gir en indikasjon på den potensielle markedsverdien av deres eiendom. Kvadratmeterprisen er spesielt relevant i Lillestrøm, hvor boligmarkedet har vist varierende tendenser, med både opp- og nedgang i prisene over tid. En sentral kostnad ved boligsalg er meglerhonoraret. Denne varierer mellom ulike meglere, men i gjennomsnitt ligger det på rundt 50.000 kroner for en bolig på prisklassen hvor gjennomsnittspris for salg av bolig i Lillestrøm er rundt 5 500 000 kroner. Det er viktig å merke seg at dette honoraret er bare en del av totalen; tilleggskostnader som boligpakke, tilrettelegging, markedsføring og oppgjør kommer i tillegg. Disse tilleggskostnadene kan variere betydelig basert på meglerens tjenester.

Sluttprisen for meglerens tjenester avhenger også av verdien på boligen og boligtypen. For eksempel, luksuseiendommer eller unike boliger i attraktive områder kan kreve mer omfattende markedsføringsstrategier og dermed høyere kostnader. På den annen side, standardleiligheter eller mindre boliger kan ofte selges med enklere og mer kostnadseffektive metoder.

Se hva eiendomsmegler koster
Tjenestester/materiellPris
Markedspakke leilighet20.900,-
Smart Solgt (ekstra markedsføring, valgfritt)4.400,-
Oppgjørshonorar6.900,-
Visningshonorar7.000,-
Tilretteleggingsbegyr13.900,-
Provisjon*43.120,-
Eiendomsregister og e-signering1.750,-
Grunnboksutskrifter og tinglyste dok.688,-
Meglerpakke med OBOS Energimerke4.100,-
Bygningstegninger705,-
Eiendomsmeglerpakke2.817,-
Ferdig attest med midlertidig brukstillatelse705,-
SK Tinglysningsgebyr440,-
Söderberg & Partners. Boligselgerforsikring (valgfritt)11.377,-
Eierskiftegebyr, selger6.115,-
Totalt for meglers tjenester125.020,-
'*provisjonen vil avhenge av oppnådd salgssum.I tillegg kommer utgifter til takstrapport på cirka 9000,-

Prisene er hentet fra DnB Eiendom.

Eiendomsmarkedet

Boligmarkedet i Lillestrøm har gjennomgått variasjoner i prisnivåer som svar på flere faktorer, inkludert økonomisk aktivitet, rentenivåer og etterspørsel. Per nå ligger boligprisene i Lillestrøm på et nivå som reflekterer områdets popularitet og attraktivitet. Eneboliger, leiligheter og rekkehus tilbys i ulike prisklasser for å imøtekomme forskjellige budsjett og preferanser.

Fremtidsutsiktene for boligmarkedet i Lillestrøm ser generelt positive ut. Byen er en del av en voksende region med stor økonomisk aktivitet og kontinuerlig utvikling. Den strategiske beliggenheten, sammen med planlagte infrastrukturprosjekter som ny jernbanetunnel og veiutvidelser, kan ytterligere styrke Lillestrøms attraktivitet som et sted å bo og investere i.

For de som vurderer å kjøpe bolig i Lillestrøm, kan det være lurt å følge nøye med på markedsutviklingen og boligprisene. Det kan være fornuftig å søke råd fra profesjonelle eiendomsmeglere som har inngående kjennskap til området og kan hjelpe deg med å finne det beste tilbudet.

For selgere kan det være en gunstig tid å vurdere salg, spesielt hvis boligmarkedet viser styrke og etterspørselen er høy. Fyll ut vårt skjema og motta tilbud fra lokale eiendomsmeglere i Lillestrøm.

Søk eiendomsmegler i Lillestrøm

Lokale meglerkontor i Lillestrøm

Lokale meglerkontor i Lillestrøm er dypt forankret i lokalsamfunnet. De har inngående kjennskap til byens ulike nabolag, boligtyper og livsstilsbehov. Denne lokale innsikten gjør det mulig for meglerne å gi deg råd om de beste områdene å bo i, skoler, transportforbindelser og andre viktige aspekter som kan påvirke ditt valg av eiendom.

Lillestrøm er kjent for sin vakre natur, gode beliggenhet og vennlige atmosfære. Dette gjør byen til et attraktivt sted for både kjøpere og selgere av eiendom. Uansett om du har bodd her i mange år eller nettopp har flyttet til området, vil lokale eiendomsmeglere kunne veilede deg gjennom den lokale boligmarkedet og hjelpe deg med å oppnå de beste resultatene. Under finner du et utvalg av lokale meglerkontor i Lillestrøm.

DnB Eiendom

DNB Eiendom
Adresse: Kanalveien 18, 2004 Lillestrøm
Telefon: 91 50 48 00

DNB Eiendom har sitt lokale kontor sentralt plassert i Lillestrøm sentrum, I Kanalveien. Meglerkontoret med 15 ansatte er størst i byen og huser meglere med lang erfaring innen boligmarkedet i Romerike. Meglerne hjelper deg med alt fra verdivurdering til å klargjøre boligen til visning.

 

Aktiv Eiendom

Aktiv Lillestrøm
Adresse: Torvet 5, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 80 90 72

Midt på Torvet i Lillestrøm finner du Aktiv Eiendomsmegling. Kontoret hjelper deg med kjøp og salg av bolig i Lillestrøm og lokaltområdet. Aktiv Lillestrøm er kjent for høy kompetanse og fornøyde kunder. Med brennende lidenskap er de et naturlig valg av eiendomsmegler i Lillestrøm.

 

Krogsveen Lillestrøm

Krogsveen Lillestrøm
Adresse: Adolph Tidemandsgt. 38, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 80 69 80

Krogsveen i Lillestrøm ble etablert i 1995 og består av lokalkjente eiendomsmeglere med høy kunnskap om boligmarkedet i Romerike. Meglerkontoret er det eldste i området og bistår med rådgivning, verdivurdering og kjøp & salg av bolig og eiendom i Lillestrøm Kommune.