Melde flytting

Melde flytting

Flytting er en vanlig del av mange menneskers liv, og i Norge flytter over 650 000 personer til en ny adresse hvert år. Dette gjør det nødvendig å holde offentlige instanser oppdatert om din nye bostedsadresse. Under finner du er en steg-for-steg guide for å melde flytting, som er enkelt, raskt og helt gratis. Som norsk statsborger er det et lovpålagt ansvar å melde fra om flytting innenlands. Flyttemelding kan gjøres digitalt på nett eller du kan sende flyttemelding på den gamle måten. Her finner du flyttemeldingskjema.

Motta tilbud fra eiendomsmegler

Fyll ut et skjema og motta flere tilbud fra lokale eiendomsmeglere.

Tilbud eiendomsmegler i Lillestrøm

Motta tilbud

Flyttemelding til Folkeregisteret

Det er obligatorisk å sende flyttemelding senest 8 dager etter at du har flyttet. Dette sikrer at alle offentlige tjenester, inkludert Skatteetaten, har den riktige adressen din. Flyttemelding kan også sendes før flytting, men tidligst 31 dager frem i tid.

Adresseendringen kan utføres på to måter: elektronisk eller via en ikke-elektronisk metode.

 • Elektronisk flyttemelding: Dette er den mest praktiske og tidsbesparende metoden. Ved å bruke elektroniske tjenester, som tilbys av Skatteetaten eller Posten, kan du enkelt oppdatere din adresse online. Denne prosessen er rask, sikker og kan gjøres fra komforten av ditt eget hjem.
 • Flyttemelding papirform: For de som foretrekker eller trenger å bruke en mer tradisjonell metode, er det mulig å sende inn en flyttemelding på papir. Dette krever at du fyller ut et fysisk skjema og sender det per post til de relevante myndighetene.

Her finner du noen gode tips til flytteprosessen.

Slik gjør du det

 • Dette er det første steget. Gå til Skatteetatens nettside og se etter flyttemeldingstjenester
 • Du kan også melde flytting gjennom Posten. På deres nettside kan du velge å la Posten videreformidle informasjonen til Folkeregisteret. Dersom du ikke velger dette alternativet, må du selv sørge for å melde flytting til Folkeregisteret.
 • Logg inn med MinID eller BankID
 • Under seksjonen hvor din hovedadresse står trykker du på knappen «Meld flytting»
 • Her kan du fylle ut adressen hvor du flytter fra og hvem du sender flyttemelding for
 • Legg inn din nye adresse og huk av for at Posten skal videresende din nye adresse til Folkeregisteret
 • Før inn flyttedato
 • Gå gjennom informasjonen du har fylt ut, se at adressene, husnummer og bokstav er korrekt
 • Bekreft og send flyttemelding

Husk andre instanser

Det er ikke bare offentlige instanser som trenger å vite om din flytting. Andre tjenester som forsikringsselskaper, bredbånds- og mobilselskap, strømselskap og lignende, bør også informeres. Dette sikrer at alle abonnementer og tjenester er korrekt oppdatert med din nye adresse.

Konsekvensen av å ikke melde flytting

Å melde flytting er viktig for alle norske borgere og andre som bor i Norge, da det berører både lovmessige plikter og potensielle økonomiske sanksjoner. Med den nye folkeregisterloven som trådte i kraft 1. oktober 2017, ble unnlatelse av å gi opplysninger til folkeregistermyndighetene avkriminalisert. Tidligere kunne slike unnlatelser føre til straffesaker, men nå håndteres de gjennom en gebyrordning.

Alle personer over 15 år som oppholder seg i Norge, har visse opplysningsplikter etter henvendelse fra Folkeregisteret. Disse opplysningene inkluderer:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Fødested
 • Kjønn
 • Sivilstand
 • Foreldreansvar
 • Adresse
 • Yrke
 • Arbeidssted
 • Statsborgerskap

Hva skjer hvis du ikke sender flyttemelding

Hvis du ikke oppfyller disse opplysningspliktene, er hovedregelen at du vil motta et overtredelsesgebyr. Dette gebyret er satt til ¼ av et rettsgebyr per dag etter svarfristen har utløpt. Det maksimale gebyret du kan bli ilagt er 15 rettsgebyr, som tilsvarer gebyr for inntil 60 dager etter svarfristen. Gebyret blir fakturert og innkrevd av Statens innkrevingssentral. I Norge er det viktig å informere Folkeregisteret om din nye adresse innen åtte dager etter flytting. Dette er ikke bare en formalitet, men en nødvendighet av flere grunner.

Overtredelsesgebyr og juridiske konsekvenser

Etter den nye folkeregisterloven som trådte i kraft 1. oktober 2017, er unnlatelse av å gi meldinger til folkeregistermyndigheten avkriminalisert. Tidligere kunne slik unnlatelse føre til strafferettslige konsekvenser, men nå er dette erstattet med en gebyrordning. Det betyr at hvis du ikke svarer når Folkeregisteret etterspør folkeregisteropplysninger, kan du ilegges overtredelsesgebyr. Dette er en del av en innsats for å sikre at registrene er oppdaterte og nøyaktige, noe som er avgjørende for at både staten og andre offentlige instanser skal kunne yte tjenester effektivt.

Tapt post

Ved å ikke melde fra om flytting risikerer du at viktig post ikke når fram til deg. Dette inkluderer:

 • Regninger, som ved forsinkelse kan føre til ekstra gebyrer eller mer alvorlige økonomiske konsekvenser
 • Viktige brev fra det offentlige, som informasjon om valg, helseopplysninger, eller andre personlige dokumenter
 • Personlige brev og kort, for eksempel bursdagskort fra bestemor, som kan ha stor affeksjonsverdi

Problemer med offentlige tjenester når du glemmer å melde flytting

En korrekt registrert adresse er avgjørende for tilgang til offentlige tjenester. Konsekvensene av ikke å melde fra om flytting kan inkludere:

 • Helsekort og annen viktig helseinformasjon blir sendt til feil adresse, noe som kan føre til forsinkelser i medisinsk behandling eller tap av viktige helseopplysninger
 • Du kan gå glipp av viktig informasjon fra kommunen din, som kan påvirke alt fra barnehageplasser til renovasjonstjenester
 • Problemer med skattemeldingen og eventuelt merarbeid for å rette opp i feilinformasjon som følge av feil adresse

For å unngå disse problemene, er det viktig å melde fra om flytting til Folkeregisteret så snart som mulig etter at du har flyttet. Dette sikrer at posten din kommer fram til riktig adresse, at du er registrert på riktig bosted for offentlige tjenester, og at du unngår unødvendige gebyrer. Det er en enkel prosess som kan fullføres elektronisk via Skatteetatens nettsider, og tar kun noen få minutter. Ved å sørge for at din adresseinformasjon er korrekt, hjelper du ikke bare deg selv, men også det offentlige å fungere mer effektivt.